Strona Główna | Kontakt | English | Polski

 
  • Obronione dwie rozprawy doktorskie.
  • Uczestniczymy w programie Serviving Sepsis Campagne.
  • Uczestniczymy w Programie Czynnej Kontroli Zakażeń.
  • Opublikowaliśmy sześć prac w czasopismach medycznych.
  • Przedstawiliśmy cztery prace na forum zjazdów PTAIT.
  • Kształcimy lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
  • Prowadzimy staże kierunkowe w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
  • Prowadzimy kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek.
  • Prowadzimy kursy dla ratowników medycznych.


RODZAJE WYKONYWANYCH ZNIECZULEŃ
Znieczulenia 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ogólne  307  369 329 1144 1093 822
Krótkotrwałe dożylne 488 766 799 953 939 790
blokady centralne 284 306 352 727 835 780
blokady - obwodowe 3 3 2 9 6 15
miejscowe - nasiękowe 126 320 370 422 335 231
MOA 134 238 259 371 232 195
OGÓŁEM 1334 2002 2111 3626 3440 2833Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2007 - Strona Główna | Historia | Dorobek | Personel | Galeria | Wyposażenie | Cele i zadania | Kontakt