Strona Główna | Kontakt | English | Polski

 

11.07.1890 roku odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej Bielska, podczas którego zatwierdzony został projekt szpitala , a już 1.08.1893r. nastąpiło uroczyste otwarcie szpitala im. Cesarza Franciszka Józefa. Cały kompleks szpitalny wzniesiony został w systemie pawilonowym.

Były i są to nie otynkowane budynki z cegły. Było ich dziewięć. Stały na około 5 morgach parku. Z tego okresu zachowały się pawilony I i II . W 1901 roku zbudowano pawilon IV. W latach 1910-1912 zbudowano pawilon III. Po odzyskaniu - w 1918 roku -niepodległości szpital bielski kontynuował rolę szpitala miejskiego zmieniając jedynie nazwę na Powszechny Szpital Miejski. W 1926 roku oddano do użytku zakład rentgenowski w całości wzniesiony z dochodów budżetowych miasta Bielska.

Po II wojnie światowej tutejszy kompleks nosił nazwę Szpitala Miejskiego Nr 1 im. Napoleona Cybulskiego. Od 1975 do 1998 roku Szpital Nr 1 wchodził w skład Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego . W latach 90-tych prowadzone były częściowe modernizacje pawilonu II i III. 1.10.1998 roku W.S.Z. podzielony został na trzy samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. W efekcie powstał Szpital Ogólny, w skład którego weszły obiekty przy ul.Wyspiańskiego 21 i E. Plater 17.

W 2002 roku szpital otrzymał imię dr Edmunda Wojtyły. W styczniu 2004 roku do zmodernizowanego całkowicie pawilonu III przeniesiony został ze Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej Oddział Chirurgii Ogólnej. Nasz szpital od samego początku był szpitalem miejskim i obecnie nadal pełni taką funkcję.

Przez cały czas szpital wspomagany był i jest finansowo przez gospodarzy i społeczeństwo Bielska, a potem Bielska-Białej. Obecna rozbudowa i modernizacja jest największą inwestycją od prawie 100 lat.


RYS HISTORYCZNY ODZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

  • 1972 r.- po pożarze Rafinerii w Czechowicach Dziedzicach, uruchomiono dwa stanowiska intensywnej terapii zlokalizowane w bloku operacyjnym.
  • 1973 r.– kolejne dwa stanowiska zlokalizowano w pomieszczeniach pracowni Rtg, która mieściła się piętro niżej.

1979 r.– po redukcji ilości łóżek w oddziałach chirurgii, powstaje ośmiostanowiskowy oddział A i I T. Kieruje nim do 1991 roku dr n. med. Zdzisław Smolarek. Od 1992 roku do 2000 roku oddziałem kieruje dr n. med. Dariusz Maciejewski.

W 2001 r.- do nowo powstałego OAiIT w Szpitalu Wojewódzkim przechodzi zespół lekarzy i pielęgniarek dotychczas zatrudniony w Szpitalu Ogólnym.Od 1992 roku do 2000 roku oddziałem kieruje dr n. med. Dariusz Maciejewski. W 2001 r.- do nowo powstałego OAiIT w Szpitalu Wojewódzkim przechodzi zespół lekarzy i pielęgniarek dotychczas zatrudniony w Szpitalu Ogólnym.  • 2001 r.- w OAiIT Szpitala Ogólnego zostaje 6 stanowisk intensywnej terapii, 3 stanowiska znieczulania i 1 oddział zabiegowy.
  • 2004 r– nowa lokalizacja OAiIT. Efekt-6 stanowisk intensywnej terapii,3 stanowiska w salach wybudzeń, 6 stanowisk znieczulenia i 2 oddziały zabiegowe.
Całością kieruje ...tak jest. dr n. med. Ryszard Woźnica
Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2007 - Strona Główna | Historia | Dorobek | Personel | Galeria | Wyposażenie | Cele i zadania | Kontakt